Електроконсулстрой ЕООД

Работа с електрическо напрежение и опазване на околната среда

електрическо напрежение опазване на околната среда

„ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ“ ЕООД, гр.Шумен извършва своята дейност, ръководейки се от политика по качество, здраве и безопасност при работа с ел.напрежение, както и опазване на околната среда, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.

Електроконсулстрой ЕООД

„ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ“ ЕООД, гр.Шумен извършва своята дейност, ръководейки се от политика по качество, здраве и безопасност при работа с ел.напрежение, както и опазване на околната среда, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.

Създадена 2009г.

Основна дейност

Основната дейност на фирмата е електроизграждане на съоръжения ниско и средно напрежение, управление на проекти в областта на проучвателни, проектантски и строителни дейности, инженерно-внедрителска дейност на ел.инсталации и ел.съоръжения, проучване, проектиране и консултантски услуги в областта на енергетиката, строителство на кабелни линии, подстанции и въздушни елетропроводи до 400kV.

icon1.png
50+

Доволни клиенти

icon2.png
20+

Реализирани проекти

icon3.png
95%

От клиентите ни препоръчват

icon4.png
100%

Успех в дейността

Услуги

Изберете услугата, която желаете

Вътрешни електрически инсталации

Профилактика и поддръжда

Външно осветление

Фотоволтаични централи и слънчеви колектори

Проектиране и изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация

Кабелни мрежи

Въздушни мрежи

Електрически измервания

Проектиране и изграждане на БКТП и МКТП

Табла и съоръжения

Сертификати

- Сертификати ISO

- Удостоверение от Камара на строителите в България за строежи от енергийната инфраструктура ТРЕТА ГРУПА и за строежи от ВТОРА до ПЕТА категория

Проекти

Електроконсулстрой ЕООД винаги реализира желанието на клиента на 100% !
Може да се убедите като разгледате нашите проекти