Дейности на фирма Електроконсулстрой ЕООД

Дейности на фирма Електроконсулстрой ЕООД

Вътрешни електрически инсталации

Профилактика и поддръжда

Трафопостове и силови трансформатори

Цялостно изпитване и профилактика на трафопостове. Ремонт и изпитване на силови трансформатори.

Главни и разпределителни табла

Профилактика на главни и разпределителни табла, включваща почистване и проверка на контактните връзки

Външно осветление

Кабелни мрежи

Въздушни мрежи