Проектите на фирма Електроконсулстрой ЕООД

Проектите на фирма Електроконсулстрой ЕООД

Текущи обекти

Проектиране и изграждане на БКТП и МКТП

Водоснабдяване на кв. “МЪТНИЦА” – БПС 5, ЕЛЕКТРИЧЕСКА – Външно – Реконструкция и възстановяване на ЕП-20кV, кабел 20кV и преход от въздушно в кабелно захранване във връзка с ел.захранване на същ.зидан трафопост

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mattis in arcu quis condimentum. Ut lobortis, velit id aliquam pharetra, nisl urna rhoncus lectus, quis

Прочетете повече »

Сграда (Склад) с идентификатор 78210.2.206.10 в ПИ 78210.2.206, местност “Разбойна“ по КК на с.Хан Крум, общ.Велики Преслав, обл.Шумен – Външно ел.захранване – възстановяване, ел.захранване и реконструкция на ТП 20/0,4кV и кабел 20кV

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mattis in arcu quis condimentum. Ut lobortis, velit id aliquam pharetra, nisl urna rhoncus lectus, quis

Прочетете повече »