Проектите на фирма Електроконсулстрой ЕООД

Проектите на фирма Електроконсулстрой ЕООД

Сграда (Склад) с идентификатор 78210.2.206.10 в ПИ 78210.2.206, местност “Разбойна“ по КК на с.Хан Крум, общ.Велики Преслав, обл.Шумен – Външно ел.захранване – възстановяване, ел.захранване и реконструкция на ТП 20/0,4кV и кабел 20кV

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mattis in arcu quis condimentum. Ut lobortis, velit id aliquam pharetra, nisl urna rhoncus lectus, quis ultricies urna neque vitae elit. Ut vitae euismod nulla. Sed vitae ultrices orci. Suspendisse elementum, risus a fringilla euismod, erat.