Administrator

СМР-ЧАСТ ЕЛЕКТРО-СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА ПОДЗОНА А ОТ ПУП-ПРЗ НА „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН“ АД

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mattis in arcu quis condimentum. Ut lobortis, velit id aliquam pharetra, nisl urna rhoncus lectus, quis ultricies urna neque vitae elit. Ut vitae euismod nulla. Sed vitae ultrices orci. Suspendisse elementum, risus a fringilla euismod, erat.

СМР-ЧАСТ ЕЛЕКТРО-СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА НА ПОДЗОНА А ОТ ПУП-ПРЗ НА „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН“ АД Read More »

УО на обект : Рехабилитация на улична мрежа; ЛОТ5-ул.“Ген.Столетов“-„Ген Скобелев“.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mattis in arcu quis condimentum. Ut lobortis, velit id aliquam pharetra, nisl urna rhoncus lectus, quis ultricies urna neque vitae elit. Ut vitae euismod nulla. Sed vitae ultrices orci. Suspendisse elementum, risus a fringilla euismod, erat.

УО на обект : Рехабилитация на улична мрежа; ЛОТ5-ул.“Ген.Столетов“-„Ген Скобелев“. Read More »

Монтаж, подмяна, ремонт и поддържане на елементи от УО в селищата на Община Смядово

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mattis in arcu quis condimentum. Ut lobortis, velit id aliquam pharetra, nisl urna rhoncus lectus, quis ultricies urna neque vitae elit. Ut vitae euismod nulla. Sed vitae ultrices orci. Suspendisse elementum, risus a fringilla euismod, erat.

Монтаж, подмяна, ремонт и поддържане на елементи от УО в селищата на Община Смядово Read More »

Монтаж, подмяна, ремонт и поддържане на елементи от УО и съоръженията към него в гр.Шумен и селищата на Община Шумен

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mattis in arcu quis condimentum. Ut lobortis, velit id aliquam pharetra, nisl urna rhoncus lectus, quis ultricies urna neque vitae elit. Ut vitae euismod nulla. Sed vitae ultrices orci. Suspendisse elementum, risus a fringilla euismod, erat.

Монтаж, подмяна, ремонт и поддържане на елементи от УО и съоръженията към него в гр.Шумен и селищата на Община Шумен Read More »

Строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“ участък от км. 310+940 до км. 327+260

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mattis in arcu quis condimentum. Ut lobortis, velit id aliquam pharetra, nisl urna rhoncus lectus, quis ultricies urna neque vitae elit. Ut vitae euismod nulla. Sed vitae ultrices orci. Suspendisse elementum, risus a fringilla euismod, erat.

Строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“ участък от км. 310+940 до км. 327+260 Read More »

Проектиране и изграждане на БКТП и МКТП

Водоснабдяване на кв. “МЪТНИЦА” – БПС 5, ЕЛЕКТРИЧЕСКА – Външно – Реконструкция и възстановяване на ЕП-20кV, кабел 20кV и преход от въздушно в кабелно захранване във връзка с ел.захранване на същ.зидан трафопост

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mattis in arcu quis condimentum. Ut lobortis, velit id aliquam pharetra, nisl urna rhoncus lectus, quis ultricies urna neque vitae elit. Ut vitae euismod nulla. Sed vitae ultrices orci. Suspendisse elementum, risus a fringilla euismod, erat.

Водоснабдяване на кв. “МЪТНИЦА” – БПС 5, ЕЛЕКТРИЧЕСКА – Външно – Реконструкция и възстановяване на ЕП-20кV, кабел 20кV и преход от въздушно в кабелно захранване във връзка с ел.захранване на същ.зидан трафопост Read More »

Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mattis in arcu quis condimentum. Ut lobortis, velit id aliquam pharetra, nisl urna rhoncus lectus, quis ultricies urna neque vitae elit. Ut vitae euismod nulla. Sed vitae ultrices orci. Suspendisse elementum, risus a fringilla euismod, erat.

Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен Read More »

Въздушни мрежи

Външно електрозахранване за базова станция SHU0129.A000 “Дивдядово нова” на “А1 България” ЕАД

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mattis in arcu quis condimentum. Ut lobortis, velit id aliquam pharetra, nisl urna rhoncus lectus, quis ultricies urna neque vitae elit. Ut vitae euismod nulla. Sed vitae ultrices orci. Suspendisse elementum, risus a fringilla euismod, erat.

Външно електрозахранване за базова станция SHU0129.A000 “Дивдядово нова” на “А1 България” ЕАД Read More »

Сграда (Склад) с идентификатор 78210.2.206.10 в ПИ 78210.2.206, местност “Разбойна“ по КК на с.Хан Крум, общ.Велики Преслав, обл.Шумен – Външно ел.захранване – възстановяване, ел.захранване и реконструкция на ТП 20/0,4кV и кабел 20кV

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mattis in arcu quis condimentum. Ut lobortis, velit id aliquam pharetra, nisl urna rhoncus lectus, quis ultricies urna neque vitae elit. Ut vitae euismod nulla. Sed vitae ultrices orci. Suspendisse elementum, risus a fringilla euismod, erat.

Сграда (Склад) с идентификатор 78210.2.206.10 в ПИ 78210.2.206, местност “Разбойна“ по КК на с.Хан Крум, общ.Велики Преслав, обл.Шумен – Външно ел.захранване – възстановяване, ел.захранване и реконструкция на ТП 20/0,4кV и кабел 20кV Read More »

Реконструкция и модернизация на улично осветление в гр. Шумен и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mattis in arcu quis condimentum. Ut lobortis, velit id aliquam pharetra, nisl urna rhoncus lectus, quis ultricies urna neque vitae elit. Ut vitae euismod nulla. Sed vitae ultrices orci. Suspendisse elementum, risus a fringilla euismod, erat.

Реконструкция и модернизация на улично осветление в гр. Шумен и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР Read More »